Hotelový interiér - img 1
Hotelový interiér - thumb 1

Hotelový interiér

Designový nábytek a interiéry hotelů a sportovišť

Výroba hotelového nábytku a  wellness představuje v rámci interiérového segmentu svébytnou specializaci. Pro investora je to ve většině případů náročná etapa jak z hlediska vývoje, provozu, tak i z hlediska finančního. Rozhodnutí o rekonstrukci a novém vzhledu ovlivní budoucí provoz a úspěch hotelu.

Hotelové zakázky představují pro nás nejen řemeslnou výzvu, ale také zkušenosti se stavebními pracemi, nároky na logistiku, koordinaci subdodavatelů a povinnost dodržet slíbené termíny.

Hotelové projekty a rekonstrukce, na kterých se podílíme, jsou pro nás příležitostí spolupracovat s významnými architekty a designéry, využívat luxusní a hodnotné materiály a tvořit nové prvky, které vydrží déle než běžné truhlářské výrobky.

Interiérové realizace provádíme ve spolupráci s naší partnerskou firmou Hast Retail s.r.o.