Nové logo představuje evoluci naší značky po dvaceti letech intenzivní práce v oblasti wellness.

Nové logo představuje evoluci naší značky po dvaceti letech intenzivní práce v oblasti wellness.

Po zralé reflexi jsme se rozhodli zdůraznit naše hlavní výrobky - sauny, parní lázně, vířivky a wellness technologie.

Symbol želvy zůstává v logu, reprezentující zdraví, vodu, dlouhý život a klid.

Želva je pro nás metaforou trvanlivosti a odolnosti, což odpovídá našemu závazku kvality a dlouhodobého wellness pro naše zákazníky.

Nový design reflektuje inovace ve wellness technologiích, které jsme začlenili do našich produktů.

Barvy v logu jsou pečlivě vybrány tak, aby odrážely harmonii, relaxaci a revitalizaci, což jsou klíčové prvky našeho podnikání.

Moderní a čistý vzhled loga nám pomůže lépe komunikovat s novou generací zákazníků a vytvářet moderní dojem.

Přizpůsobili jsme typografii tak, aby lépe odpovídala naší identitě a poskytovala jednoduchost a jasnost ve vizuálním vyjádření našich hodnot.

Věříme, že nové logo bude lépe rezonovat s naším současným zaměřením na celkový zdravotní a wellness zážitek pro naše zákazníky.

Tímto krokem chceme podtrhnout naši angažovanost v poskytování nejlepších wellness řešení a posunout naši značku do další éry moderního životního stylu.