Postupné navýšení cen

Postupné navýšení cen

 

Z důvodu neustále stoupajících cen vstupů do výroby jsme nuceni, počínaje měsícem červnem, navýšit koncové ceny našich výrobků. 

V zájmu férovosti vůči zákazníkům, kteří se rozhodují o pořízení našich výrobku, jsme se rozhodli, že cenové navýšení bude postupné. V měsící červen tak lze očekávat zvýšení o 10% a počínaje měsícem červenec o dalších 10%.

Cenové nabídky zpracované naší společností jsou platné dle data uvedeném v cenové nabídce a toto navýšení se jich tak netýká. 

Ing. Jakub Smékal